Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4
  

tel. / phone : +420 261 264 060
e-mail : acc-tax@acc-tax.eu

O naší společnosti

Společnost Acc&Tax Pro s.r.o. vznikla roku 2006 spojením odborníků s dlouholetou praxí z oblasti ekonomiky, účetnictví, mezd, personálních služeb a daňového poradenství s cílem poskytovat komplexní ekonomické služby.
Našimi klienty jsou živnostníci-fyzické osoby, neziskové organizace, malé firmy i velké společnosti, z rozdílných prostředí.

Specializujeme se rovněž na firmy se zahraniční kapitálovou účastí, kterým poskytujeme služby v anglickém a německém jazyce.

Ke každému z našich klientů přistupujeme individuálně, snažíme se co nejvíce se seznámit s jeho specifickými účetními a daňovými problémy a přizpůsobit se tak jeho potřebám.

Pro zpracování účetnictví a mezd používáme ekonomický systém Pohoda, pro zpracování daní využíváme daňový systém TaxEdit, pro zpracování složitějších mzdových agend program PAMICA (software s návazností na Pohoda).
Při externím zpracování účetnictví a mezd přímo u klientů pracujeme s různými účetními programy např. Kostka, ABRA, K2 .

Naši zaměstnanci prochází pravidelným systémem vzdělávání, což zaručuje vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb. Máme vždy přehled o změnách a novinkách legislativy, se kterými pravidelně seznamujeme naše klienty.
Zabýváme se kompletním zajištěním účetních a daňových povinností každého subjektu, který je ze zákona zavázán plnit své povinnosti vůči orgánům státní správy.

Podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ustanovení § 135 odst. 1 „je povinností jednatele zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.“ Dále v § 194, odst. 5 je zmínka „jednatel je povinen vykonávat svou povinnost s péčí řádného hospodáře“.
Co to v praxi znamená? Nelze úplně přenést odpovědnost na účetní v zaměstnaneckém poměru – zde je možnost stanovit výši náhrady za způsobené škody z nedbalosti maximálně do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku.
Pokud se však rozhodnete přenést odpovědnost za vedení účetnictví na externího účetního, pak lze ve smluvním vztahu sjednat náhradu škody, která vznikne, z různých důvodů, v plném rozsahu. Naše společnost je řádně pojištěna na odpovědnost za škodu z výkonu povolání, a to až do výše 3 mil Kč na jednotlivou škodní událost. Po dobu existence však nebyl našim klientům žádný doměrek zjištěn ani vyměřen.

Můžete s „péčí řádného hospodáře“ prohlásit, že ve vaší společnosti správně funguje:

1. zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
2. systém vnitropodnikových účetních směrnic
3. oběh účetních dokladů bez rizika ztráty
4. kontrola saldokonta vydaných i přijatých faktur
5. personální a mzdová agenda

• Zeptejte se své účetní, zda si odsouhlasuje osobní účet na finančním úřadě s vašimi účetními knihami – vykazujete správný zůstatek v rozvaze?
• Účastníte se fyzické kontroly pokladní hotovosti? A jste si jistí, že v rozvaze je správný zůstatek?
• Jsou vydané faktury v souladu s uskutečněnými dodávkami?

Naše společnost vám pomůže nastavit procesy tak, abyste mohli s klidem na výše uvedené dotazy odpovědět. A klidně spát.

Účetnictví Daňový servis Ostatní služby Účetní poradenství Daně Daňové poradenství Mzdy a personalistika Outsourcing mezd Outsourcing daní Účetní servis Mzdový audit Outsourcing účetnictví Účetní audit Personální agenda Mzdové účetnictví Daňový poradce Supervize účetnictví Zpracování mezd Daňová evidence Vedení personální agendy Podvojné účetnictví Výpočet mezd Správa nemovitostí Realitní služby Daňové přiznání Pracovní smlouvy Účetní závěrka Účetní firma ÚČETNICTVÍ PRAHA 4 - Lhotka MZDY PRAHA 4 Online vedení účetnictví

Copyright © Acc&Tax Pro s.r.o.    |    Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2019    |    administrace
   Jsme v: KatalogFirem.cz   Firmy ČR - AccTax Pro s.r.o.   cz