Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4
  

tel. / phone : +420 261 264 060
e-mail : acc-tax@acc-tax.eu

Mzdy

Mzda je peněžitým plněním a plněním peněžité odměny (v případě naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem za práci. Plat je také peněžitým plněním pro zaměstnance, ale jako zaměstnavatel ho vyplácí stát.
Výše mzdy nebo platu závisí na složitosti, míře odpovědnosti a namáhavosti práce, na obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledcích.
Mzdy a platy jsou nedílnou součástí finančních toků fungujícího podniku. Pro úspěšný chod každého podniku je základem správné zpracování a vedení mezd.
Mzdová agenda představuje z hlediska právního a provozního celou škálu složitých administrativních procesů.


Naše společnost Acc&Tax Pro s.r.o. pro vás může externě zpracovávat mzdy, starat se o personální agendu a ušetřit vám čas a peníze za vlastní zaměstnance.

Mzdy

Naše společnost vede mzdovou agendu pro podnikatelské subjekty i pro neziskový sektor.
Součástí mzdové agendy jsou tyto služby:
• Mzdy zpracováváme přímo u klienta nebo v naší kanceláři
• Sestavujeme kompletní výpočet měsíčních mezd a odvodů
• Připravujeme sestavy v elektronické podobě, příkazy k úhradě upravujeme přímo pro bankovní systém klienta
• Vašim zaměstnanců připravíme diskrétní výplatní pásky tištěné, nebo zajišťujeme rozesílání pásek na privátní e-maily zaměstnanců
• zastoupíme vás na úřadech např. při kontrolách na základě vystavené plné moci
• Vystavujeme veškerá potvrzení pro zaměstnance
• Poskytujeme poradenství v oblasti mzdových nákladů
• Připravujeme statistické výkazy, roční mzdovou závěrku, vedení mzdových listů a ELDP (evidenční list důchodového pojištění)
• Zajistíme právní poradenství ve věcech pracovního práva

Veškeré písemnosti za uplynulý rok připravíme k archivaci, popřípadě ke skartaci,podle archivačního a skartačního řádu vaší organizace.
Zaručujeme správnost a včasnost zpracování mezd v souladu s aktuální legislativou.

Personalistika

Naše společnost vám poskytne kompletní poradenství v oblasti problematiky pracovněprávního vztahu, ve vedení personální agendy.
Při nástupu a ukončení pracovně právního vztahu zaměstnance vám zajistíme tyto služby:
• Vypracování pracovně právních dokumentů pro každého zaměstnance ( pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, mzdové výměry, osobní dotazníky….)
• Vypracování přihlášky a odhlášky zaměstnance k příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně
• Zpracujeme ELDP, doručíme ho na příslušnou správu soc. zabezpečení
• Vypracujeme potvrzení při změně zaměstnání, tzv. zápočtový list, na vyžádání zaměstnance potvrzení pro úřad práce o výši průměrného čistého výdělku.

Evidujeme souhrnné informace, kterými musí zaměstnavatel disponovat k plnění svých zaměstnavatelských funkcí, a to ve vztahu k sobě samému, k zaměstnancům a k orgánům, které jsou oprávněny některé údaje vyžadovat, jako jsou soudy, vyšetřovatelé, finanční orgány, statistika atd.
Zpracujeme vám vnitřní organizační předpisy v souladu s potřebami vaší společnosti.

Mzdový audit

Pro klienty, kteří mají zájem na prověření vlastními silami vedenou agendu mzdového účetnictví, zajistíme mzdový audit:
• prověření zpracování mezd, kvality vedení mzdové agendy-výpočtů odvodů a daní
• kontrola evidence docházky v návaznosti na mzdy
• kontrola kvality a úplnosti pracovně právních dokumentů u zaměstnanců
• výstupem mzdového auditu je závěrečná zpráva a doporučení k nápravě
• výsledek je určen pro vnitřní potřebu organizace
Účetnictví Daňový servis Ostatní služby Účetní poradenství Daně Daňové poradenství Mzdy a personalistika Outsourcing mezd Outsourcing daní Účetní servis Mzdový audit Outsourcing účetnictví Účetní audit Personální agenda Mzdové účetnictví Daňový poradce Supervize účetnictví Zpracování mezd Daňová evidence Vedení personální agendy Podvojné účetnictví Výpočet mezd Správa nemovitostí Realitní služby Daňové přiznání Pracovní smlouvy Účetní závěrka Účetní firma ÚČETNICTVÍ PRAHA 4 - Lhotka MZDY PRAHA 4 Online vedení účetnictví

Copyright © Acc&Tax Pro s.r.o.    |    Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2018    |    administrace
   Jsme v: KatalogFirem.cz   Firmy ČR - AccTax Pro s.r.o.   cz